Kowalczyk Roman

Pseudonim: "Konrad" - "Rymwid"

Stopień wojskowy: ppor./por.

Kierownik wywiadu w Rejonie Krasna-Mniów Obwód Kielce

Kierownik Referatu II – wywiad w Podobwodzie Niewachlów Obwód Kielce

Mieszkaniec Snochowic.

-twórca konspiracji na terenie gmin Łopuszno i Snochowice

-prawdopodobnie wchodzi w skład kierownictwa Rejonu Krasna-Mniów (Rejon Zachodni) ZWZ gdzie poza organizacją struktur odpowiada za wywiad,

-jego konspiracyjną kwaterą są Snochowice,

-1942 lub 1943 r. podjął legalną pracę w Urzędzie Gminy w Snochowicach – co pozwoliło mu nawiązać kontakty z urzędnikami w sąsiednich gminach i rozwinąć działalność,

-prawdopodobnie jesienią 1942 roku przeprowadzono reorganizację dotychczasowych Rejonów. Otrzymały one teraz nazwę Podobwody. Kowalczyk w dalszym ciągu był kierownikiem Referatu II wywyiad

-prawdopodobnie latem 1943 roku podczas próby aresztowanie (przypadkowej) uwolniony przez niemieckiego żandarma (Karl Landl, który współpracował z AK), powraca na nielegalną stopę działalności,

-październik 1944 r.- ożenił się z Otylią Huss „Narogu” swoją łączniczką, nauczycielką z Rudy Strawczyńskiej,