Marcinkowski Adam

Zdjęcie powojenne.

Pseudonim: "Maks".

Stopień wojskowy: starszy sierżant/ppor.
Komendant Placówki Włoszczowa Miasto w Obwodzie Włoszczowa.

Oddział partyzancki M.Tarchalskiego "Marcin".
Komenda Obwodu Włoszczowa.

Urodzony 11 września 1899r. Syn Adama i Marii prowadzących we Włoszczowie gospodarstwo rolne.
Szkołę podstawową ukończył we Włoszczowie. Szkołę średnią w Drohiczynie.
Podczas I wojny światowej służył w Legionach.
W II RP jako starszy sierżant Komendant Policji Państwowej w Niegowie.
Od końca września 1939r. Komendant Organizacji Orła Białego na Powiat Włoszczowa. Na początku 1940r. w OOB podporządkowuje się ZWZ.
Od początek 1940r. do 1942r. (?) Komendant Placówki Włoszczowa Miasto.
Od 1942r. do październik 1943r. dowódca plutonu na Placówce Włoszczowa Miasto.
Od 12 październik 1943r. w oddziale partyzanckim M. Tarchalskiego „Marcin”, gdzie od grudnia 1943r. jest szefem 1. kompanii.
Prawdopodobnie w 1944r. awansowany na ppor.
Od czerwiec 1944r. do styczeń 1945r Kierownik Referatu II Wywiad Komendy Obwodu Włoszczowa.
Po zajęciu terenu przez Sowietów pozostaje w konspiracji i organizuje na terenie Obwodu Włoszczowa struktury WIN.
Aresztowany, sądzony i wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach skazany na 12 lat więzienia.
Zmarł 5 lutego 1972r. we Włoszczowie.