Okoniewski Michał

Pseudonim: „Wojnat”
Stopień wojskowy: strzelec, st. strzelec, kapral.
Pluton 201 Placówki Końskie, Obwód Końskie.
Oddział Dywersji Bojowej (Kedyw) Obwód Końskie.
Oddział partyzancki Tadeusza Jencza „Allan”.
II Zgrupowanie Zgrupowań Partyzanckich „Ponury”.
Oddział partyzancki Stanisława Kołodziejczyka „Orkan”.
Oddział partyzancki Antoniego Hedy „Szary”.
Podczas akcji Burza 272 pp, później przeorganizowany w 3 ppLeg.

-Żołnierz plutonu 201 Placówki Końskie (Obwód Końskie) dowodzonego przez Zygmunta Wyrwicza „Cumulus”. To żołnierze tego plutonu prowadzili pierwsze działania dywersyjne w mieście.
-Pod koniec 1942r. na bazie żołnierzy plutonu utworzono Oddział Dywersji Bojowej, który pod dowództwem „Cumulusa” wziął na siebie ciężar walki bieżącej (akcja w Czarneckiej Górze i likwidacja „Relampago”.
-12 lipca 1943r. po wsypie w konspiracyjnej kryjówce w Końskich (dom Chmielowskiego określany jako „Plebania”) tak jak inni żołnierze Oddziału Dywersji Bojowej opuszcza miasto i tworzy leśny oddział w rejonie Końskich. Dowódcą został kpr. pchor. Kazimierz Chojniarz „Wacek”, a później Tadeusz Jencz „Allan”.
-18 sierpnia oddział partyzancki „Allana” przyłączył się do II Zgrupowania Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” dowodzonego przez ppor. cc. Waldemara Szwieca „Robota”.
-Po śmierci ppor. cc. „Robota” 14 października 1943 r. II Zgrupowanie zostało częściowo rozformowane. Okoniewski znajdował kolejne schronienia na konspiracyjnych kwaterach na terenie Obwodu Końskie.
-W styczniu 1944r. Komenda Obwodu utworzyła oddział partyzancki z 29 zbiegłych z niewoli jeńców sowieckich. Jego dowódcą został Stanisław Kołodziejczyk „Orkan”, a zastępcą był przez pewien czas Chmielowski, który przyjął pseudonim „Walter”. Trzecim polakiem w oddziale był Okoniewski.
-13 marca 1944 r. oddział wszedł w skład oddziału partyzanckiego Antoniego Hedy „Szary”.
-Podczas akcji Burza oddział "Szarego" wchodził początkowo w skład 272 pp, a następnie po reorganizacji tworzył II batalion 3 ppLeg. w którym „Wojnat” przeszedł cały szlak bojowy.
-Za Sowieta wyjeżdża na teren Dolnego Śląska, gdzie jest żołnierzem struktur WiN.