Nowakowski Franciszek

Pseudonim: „Cichy”.

Obwód Końskie SZP/ZWZ.

Szef referatu IV - kwatermistrz Komenenty Obwodu Końskie.

Zdjęcie powojenne.

-Nauczyciel z Końskich.

-W październiku 1939 roku, za zgodą Niemców otworzył jedyną wtedy w mieście (przed wojną było ich trzy) Szkołę Powszechną, której został kierownikiem.

-W listopadzie nawiązał z nim kontakt Jan Stoiński „Brzoza” tworzący struktury Okręgu Bojowego Kielce – konspiracyjnej organizacji powołanej przez majora Henryka Dobrzańskiego „Hubal”. W strukturach organizacji Nowakowski został kwatermistrzem Ośrodka Bojowego „Henryk” (w rzeczywistości był to Obwód Bojowy „Limba” – ale sam Stoiński używał tylko tej pierwszej nazwy). Pod koniec 1939 roku struktury Okręgu Bojowego Kielce zostały przez „Hubala” podporządkowane Służbie Zwycięstwu Polsce.
-Na podstawie istniejących struktur Komendant Okręgu Kielce SZP (wtedy już właściwie ZWZ) powołał Obwód Końskie. Jego Komendantem ustanowiono Stoińskiego, który zmienił pseudonim na „Górski”. Tworząc Komendę Obwodu Stoiński prawdopodobnie utrzymał Nowakowskiego na stanowisku kwatermistrza czyli formalnie szefa referatu IV.
-Już w pierwszej połowie 1940 roku Nowakowski wraz z Józefem Sadowskim i Józefem Lambertem utworzyli nieformalną, konspiracyjną „trójkę” zajmującą się sprawami oświaty w Końskich oraz pomocą nauczycielom.
-Od 1 lutego 1940 roku Nowakowski został powołany przez Niemców na stanowisko kierownika Szkoły Powszechnej Nr 1 – zmiana wynikała stąd, że okupant zgodził się na funkcjonowanie drugiej takiej szkoły.
-Prawdopodobnie późną wiosną konspiracyjna „trójka” nawiązała kontakt z przedstawicielami Okręgu Kielce Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (konspiracyjna nazwa Związku Nauczycielstwa Polskiego). Kontakty te zaowocowały przekształceniem, w czerwcu, „trójki” w Oddział Powiatowy TON w Końskich. Prezesem oddziału został Franciszek Nowakowski. Jeszcze w tym samym miesiącu dokonano podziału zadań, które miały doprowadzić do podjęcia konspiracyjnego nauczania oraz pomocy nauczycielom. Tą ostatnią kwestią miał się zajmować właśnie Nowakowski.
-Jego działalność przerwało aresztowanie w dniu 6 sierpnia 1940 roku. Został wysłany do obozu koncentracyjnego Auschwitz.

-Wojnę przeżył.