Darowski

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Mieszkaniec Dobrej.

Brak informacji o przebiegu służby.