Szczerbic Bolesław

Pseudonim: „Żegota”.

Stopień wojskowy: ppor.
Placówka Staszów/Podobwód Staszów.

Przed wojną aktywny działacz Stronnictwa Narodowego.
Członek Narodowej Organizacji Wojskowej gdzie był odpowiedzialny za wywiad.
13 marca 1943 podczas próby aresztowania wyskoczył przez okna swojego mieszkania przy ulicy Kościelnej 29
Na mocy umowy scaleniowej przechodzi w 1943r. do AK. W Placówce Staszów odpowiedzialny za wywiad.
Od maja do czerwca 1944r. oficer wywiadu w Komendzie Podobwodu Staszów.
Aresztowany 20 sierpnia 1944r. przez Sowietów i wywieziony na Syberię.