Surma Stanisław

Pseudonim" "Władysław".

Od? do ? Kierownik Referatu kolportażu Oddziału VI BIP Komendy Okręgu.