Domańska-Krakowska Halina

Pseudonim: "Halina".

Oddział VI BIP Komendy Okręgu Kielce.

W latach 1940 do 13 października 1943r. w swoim domu przy ulicy Równej 9 w Kielcach prowadziła nasłuch radiowy na potrzeby pisma Oddziału VI BIP Komendy Okręgu „Biuletyn Informacyjny”  (później zmieniona nazwa na  „Polska Walcząca”) oraz dla pisma „Wiadomości Polskie” (później „Żołnierz Wolności”).