Jeżewski Stanisław

Pseudonim: „Jeż”
Stopień wojskowy: ppor.
Komendant Placówki Kielce Północ.

- od styczeń 1943 r. do 16 czerwca 1944 r. Komendant Placówki Kielce Północ w Obwodzie Kielce,
- 16 czerwca 1944 r. aresztowany i rozstrzelany.