Górski Marian

Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

Rewident wagonowy w kolejce wąskotorowej w Bogorii.