Zubrzycki Józef

Stopień wojskowy: starszy sierżant.
Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Przed wybuchem II wojny światowej aktywny działacz Stronnictwa Narodowego.
Podczas okupacji żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej. W Podokręgu Kieleckim NOW z siedzibą w Staszowie pełnił funkcję kwatermistrza.
Latem 1943r., na mocy umowy scaleniowej, przeszedł do AK.
W jego mieszkaniu przy ulicy Krakowskiej prowadzony był nasłuch radiowy.