Wiśniewski Tadeusz

Pseudonim: „Wicher”
Stopień wojskowy: mjr/ppłk
Komenda Obwodu Częstochowa.
Sztab 7 Dywizji Piechoty.

Mieszkaniec Częstochowy – brak danych o życiu prywatnym i służbie wojskowej.
Szef referatu sanitarnego Komendy Obwodu Częstochowa.
Na przełomie sierpnia/września 1944r. powołany na stanowisko Szefa Sanitarnego 7 Dywizji Piechoty.