Siuda Zenon

Pseudonim: „Volt”.
Stopień wojskowy: ppor.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.

Urodził się w roku 1912 i to jedyna ustalona wiadomość z jego przeszłości.
W sierpniu 1943r. wstąpił do oddziału partyzanckiego NOW por. Tadeusza Kozłowskiego „Piotr”.
20 października 1943r. grupa została wcielona do oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcin” w Obwodzie Włoszczowa.
Siuda został dowódcą II kompanii utworzonej na bazie oddziału.
Funkcję pełnił do 15 grudnia 1943r. kiedy oddział został zdemobilizowany na okres zimy.
Podczas zimy 1943/44r. dowodzi grupą partyzantów, którzy pozostają w gestii dowódcy oddziału „Marcina”.
W nocy z 18 na 19 marzec 1944r. bierze udział w opanowaniu Włoszczowy, a grupa dowodzona przez niego ubezpiecza od strony Krasocina i dworca PKP.
Po zakończeniu akcji grupa wycofuje się do gajówki Zwierzyniec koło Czarncy. Została tam zaatakowana przez niemiecki oddział, który dotarł do miejsca postoju po śladach na śniegu.
Podczas walki zginął ppor. Siuda i 11 żołnierzy.
Pogrzebany na cmentarzu żydowskim we Włoszczowie. Po wojnie ekshumowany i przeniesiony na cmentarz parafialny.