Jaworski Henryk

Pseudonym: „Witold”, „Kunicki"
Stopień wojskowy: porucznik/kapitan
Zastępca Komendanta Okręgu Kielce
Szef Oddziału III Operacyjno-Wyszkoleniowego
Komendant Związku Odwetu Okręgu Kielce

Urodzony 5 styczeń 1899 r.
-uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-20. Po jej zakończeniu pozostaje w Wojsku Polski jako podoficer zawodowy.
-w latach 1929-1932 w Szkole Podchorążych Piechoty dla Podoficerów Zawodowych w Bydgoszczy,
-15 sierpnia 1932 r. awans do stopnia podporucznika,
-1 stycznia 1935 r. awans do stopnia porucznika,
-podczas kampanii obronnej 1939 r. jest dowódcą 2 kompanii I batalionu 4pp 2 DP i w ramach Armii Łódź. Podczas walk odwrotowych, na przedpolach Warszawy, zostaje ranny.
-szlak bojowy zakończył wraz z kapitulacją Modlina. Jako jeniec skierowany do obozu w Działdowie, skąd zostaje zwolniony jesienią 1939 r.
-po powrocie z kampanii obronnej 1939 r. – październik 1939 r. – przekazuje zaświadczenie o odznaczeniu Krzyżami Walecznych poległemu Stanisławowi Fąfara i Stefanowi Fąfara. Te ostatni nie wrócił jeszcze z wojennej zawieruchy. Dokumenty zostawione u Henryka Pawelca ze Wzdołu Rządowego,
–od 1939/40 do maja 1940 roku Zastępca Komendanta Okręgu Kielce SZP i jednocześnie Szef Sztabu Okręgu Kielce SZP,

–od maj 1940 do styczeń 1941 roku, Szef Oddziału III Operacyjno-Wyszkoleniowego Sztabu Komendy Okręgu,

-w konspiracji ZWZ awansowany do stopnia kapitana,
-od styczeń 1941 do początku 1942 roku Komendant Związku Odwetu Okręgu Kielce,

-na początku 1942 aresztowany przez Gestapo i przewieziony do Radomia. 

Wiosną 1942 zamordowany w Radomiu.