Szafulska Maria

Placówka Piekoszów w Obwodzie Kielce
Komenda Podobwodu Piekoszów w Obwodzie Kielce

-była kancelistką, szyfrantką i łączniczką,
-prowadziła tajną kancelarię Placówki Piekoszów oraz Podobwodu Piekoszów którymi kierował jej mąż: Leon Szafulski „Smętny”.