Duda Edward

Pseudonim: „Młody”
Oddział partyzancki „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz”.

1 kompania I batalionu 4 ppLeg.

-Od zimy 1943/44r. w oddziale partyzanckim Obwodu Kielce „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz”.
-Podczas akcji Burza, wraz z całym oddziałem, wchodzi w skład 1 kompanii I batalion 4 ppLeg.