Sztaba Rozalia

Pseudonim: „Róża”.

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Już jesienią 1939r. pomagała jeńcom polskim przetrzymywanym w koszarach w Staszowie.
W konspiracji prawdopodobnie od 1940r.
Kierowniczka grupy łączniczek placówki. Zajmowała się kolportażem prasy podziemnej.
Organizowała szkolenie podległych sobie łączniczek z zakresu kursu sanitarnego.
Przez całą okupację działała w tajnym nauczaniu prowadząc je w Staszowie i w Dobrej (Placówka Bogoria) gdzie dojeżdżała.