Rzuchowska Jadwiga

W jej mieszkaniu przy ulicy Równej 3 w Kielcach funkcjonowała centralna skrzynka kolportażowa Oddziału VI BIP Komendy Okręgu.