Młodożeniec Ksawery

Pseudonimy: „Mohort”, "Zygmunt".

Stopień wojskowy: ppor.
Komenda Obwodu Włoszczowa.

Już w 1940r. jeden z twórców konspiracji w Obwodzie Jędrzejów (jako „Mohort”).
Prawdopodobnie zdekonspirowany już w 1940r. przenosi się do Obwodu Włoszczowa gdzie obejmuje funkcję Kierownika Referatu III Operacyjno – Wyszkoleniowego.
Funkcję zajmuje do przełomu 1941/42r., kiedy zdekonspirowany opuszcza teren Obwodu.
Dale losy nieznane.