Jędrzejczyk Tadeusz

Pseudonim: „Zawierucha”.
Stopień wojskowy: plutonowy podchorąży/sierżant.
Żołnierz oddziału Obwodu Włoszczowa partyzanckiego M. Tarchalskiego „Marcin”.
I pluton 1 kompanii 74 pp.

Urodził się w styczniu 1920r. w Częstochowie. Tam też ukończył szkołę powszechną.
Uczęszczał do Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie.
Podczas okupacji kontynuował naukę na poziomie liceum na tajnych kompletach i pracował w Biurze Pomiarów przy Zarządzie Miasta Częstochowa.
Należał do Narodowej Organizacji Wojskowej gdzie ukończył tajną podchorążówkę. Został wtedy dowódcą plutonu.
We wrześniu 1943r. zorganizował akcję zdobycia powielacza w Zarządzie Miasta Częstochowa.
W wyniku wpadki archiwum szkoły podchorążych został zdekonspirowany i musiał opuścić miasto.
29 września 1943r. został żołnierzem oddziału partyzanckiego NOW por. Tadeusza Kozłowskiego „Piotr”, który działał na terenie Obwodu Włoszczowa.
20 października 1943r. oddział ten wszedł w skład oddziału AK Mieczysława Tarchalskiego „Marcin” stanowiąc w nim II kompanię.
W oddziale przebywał do 15 grudnia 1943r. kiedy nastąpiła demobilizacja na okres zimy.
Powrócił do Częstochowy gdzie podjął naukę na tajnych kompletach. W połowie kwietnia 1944r. konspiracyjnie zdał maturę.
Od połowy kwietnia 1944r. ponownie w oddziale, w I plutonie.
Podczas akcji Burza w I plutonie 1 kompanii 74 pp.
W listopadzie 1944r. zdemobilizowany powrócił do Częstochowy.
Prawdopodobnie zdradzony przez niemieckiego konfidenta aresztowany i zamordowany (12 grudnia 1944r.)