Brudek Stanisława

Pseudonim: „Rozmaryn”.
Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

Brak danych o przebiegu służby.