Jastrzębski Antoni

Pseudonimy: „Ugór”
Stopień wojskowy: ppor./por.
Inspektor Związku Odwetu/Kedyw Okręg Kielce

Jastrzębski Antoni "Ugór"

Urodził się 15 marca 1915 r. we wsi Sokolniki , należące obecnie do woj. podkarpackiego Gmina Gorzyce koło Tarnobrzegu. Syn Jana Jastrzębskiego i Katarzyny z domu Kotulska.
-w 1934 r. ukończył Państwowe Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego w Złoczowie (dziś miasto w obwodzie lwowskim Ukrainy), gdzie zdał egzamin maturalny,
-służbę wojskową na dywizyjnym kursie podchorążych piechoty rezerwy przy 54 PP Strzelców Kresowych (d-ca płk dypl. dr Franciszek Polniaszek) w Tarnopolu,
-po odbyciu służby wojskowej pracował jako księgowy w Małopolskim Towarzystwie Rolniczym w Buczaczu (obecnie miasto na Ukrainie).
-podczas kampanii obronnej 1939 r. służył w Ośrodku Zapasowym 48 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych,
-18 września 1939 r. przekroczył granicę polsko-węgierską i został był internowany na Węgrzech,
-w maju 1940 r. znalazł się we Francji, gdzie przeszedł kurs przeciwpancerny w Granville,
-po klęsce Francji w czerwcu 1940 r. przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie został przydzielony do 9 Batalionu Kadrowego Strzelców (d-ca ppłk dypl. Alojzy Mazurkiewicz) 3 Brygady Kadrowej Strzelców PSZ (d-ca płk dypl. Witold Wartha), a następnie służył w 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej (d-ca gen. bryg Stanisław Sosabowski),
-zgłosił akces do służby w okupowanym Kraju, po konspiracyjnym przeszkoleniu w dywersji został zaprzysiężony 24.08.1942 r. na rotę AK w Oddziale VI Sztabu Naczelnego Wodza,
-zrzutu dokonano w nocy 02/03.10.1942 r. w ramach operacji lotniczej "Lathe”. Zrzut przyjęła placówka odbiorcza "Osa" położona w okolicach Siedlec,
-po okresie aklimatyzacji (początek listopada) dostał przydział do Związku Odwetu Okręgu Kielce AK,
-zakwaterował we wsi Ostrów koło Michniowa gdzie przebywali już: porucznik Eugeniusz Kaszyński „Nurt” i por Waldemar Szwiec „Robot”,
-Jastrzębski został inspektorem dywersji na odcinku Skarżysko–Sandomierz,
Poległ w styczniu 1943 roku w akcji pod Lechowem koło Bielin, Obwód Kielce.
Miejsce pochówku nieznane.