Włodarczyk Józef

Zdjęcie z czasu okupacji

Pseudonim: „Wyrwa”.

Stopień wojskowy: kpt./mjr
Komendant Obwodu AK Kielce,

Inspektor Inspektoratu Okręgowego AK Starachowice.

Młodość i wojsko

Urodził się 15 VII 1905r. Ukończył szkołę średnią i w 1926 zdał maturę.
-W latach 1926-1927 odbywa służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty.
-W latach 1927-1929 w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi – Komorowie. Promowany na stopień ppor. sł. st. piechoty 15 VIII 1929r. z przydziałem do 71 pp w Zambrowie na stanowisko d-cy plutonu.
-Do stopnia por. sł. st. awansowany 1 I 1932r.
-Od 1933-1935 instruktor w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie.
-W 1935r. przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza z przydziałem do Batalionu KOP „Niemenczyn” w powiecie Wileńsko-Trockim. Początkowo d-ca plutonu w kompanii granicznej, potem d-ca kompanii granicznej.
-Awansowany do stopnia kpt. sł. st. 19 III 1938r.
-Do mobilizacji w 1939 d-ca kompanii CKM.

II wojna światowa

-W kampanii obronnej 1939 bierze udział w szeregach Batalionu KOP Niemenczyn. Walczył z sowietami w obronie Wileńszczyzny.
-Podczas niemieckiej okupacji od jesieni 1939 działa w konspiracji SZP/ZWZ na terenie Warszawy.
-Od V 1942r. – VII 1944r. Komendant Obwodu AK Kielce w Okręgu AK Kielce.
- Awansowany do stopnia mjr sł. st. 11 XI 1943r.
-W okresie akcji „Burza” VII –IX 1944r. dowodził odtworzonym w AK 4 pp Leg.
-Po demobilizacji od X 1944r. – I 1945r. Komendant Inspektoratu Okręgowego AK Starachowice.
-Po rozwiązaniu 19 I 1945r. AK wyjechał z terenu okręgu.
-Podobno zmarł 24 VII 1968.