Kędzior Józef „Zator”, „Zygfryd”

Pseudonimy: „Zator”, „Zygfryg”
Stopień wojskowy: ppor./por.
Komendant Placówki Kielce Śródmieście w Obwodzie Kielce

-prawdopodobnie od początku 1940 r. do stycznia 1945 r. jest Komendantem Placówki Kielce Śródmieście.