Bielenin Mieczysław

Bielenin Mieczysław "Ramzes"

Pseudonimy: „Ramzes”, „Waldemar”.
Stopień wojskowy: ppor./por./kpt./mjr
I zastępca Szefa Oddziału II Wywiad Komendy Okręgu Kielce.

Młodość

-Urodził się 1 listopada 1911r w Jawiszowicach.
-W 1931r. ukończył Państwowe Gimnazjum w Bielsku-Białej.
-W sierpniu 1931r., jako ochotnik, wstąpił do Wojska Polskiego.
-W sierpniu 1934r. ukończył Szkołę Podchorążych w Ostrowii Mazowieckiej w stopniu podporucznika piechoty.
-W lipcu 1939r. zmobilizowany do 41. rozpoznawczej kompanii tankietek w 30. Poleskiej Dywizji Piechoty z Brześcia nad Bugiem.

Okupacja niemiecka

-Podczas kampanii obronnej 1939r. walczył w ramach Armii „Łódź” na linii Wieluń-Działoszyn, a następnie wycofywał się na wschód.
-We Włodzimierzu dostał się do niewoli sowieckiej. Razem z pięcioma innymi żołnierzami uciekł z transportu jadącego do Związku Sowieckiego i przedostał się do Warszawy.
-W listopadzie 1939r. wstępuje do Służby Zwycięstwu Polsce i zostaje skierowany do Okręgu Kielce gdzie obejmuje funkcję I zastępcy Szefa Oddziału II Sztabu Komendy Okręgu, którą pełni do stycznia 1945r.
-11 listopada 1942r. awansowany na kapitana.
-W grudniu 1944r. awansowany na majora.

Za Sowieta

-Prawdopodobnie nie prowadził działalności niepodległościowej po 1945r. mimo to był prześladowany przez reżim komunistyczny.
-W 1950r. na podstawie rozkazu MON przeniesiony do rezerwy.
-Od 1951r. do 1976r., z przerwami, pracował w Państwowej Komunikacji Samochodowej, początkowo w Katowicach, a później w Bielsku-Białej.
-Od 1977r. powrócił do Brzeszcz.
-8 maja 1995r. mianowany na pułkownika.
Zmarł 12 września 1997r.