Paczyński Wacław

Pseudonim: „Leszek”.

Komenda Obwodu Włoszczowa.

 

Przed wybuchem wojny sędzia Sądu Grodzkiego we Włoszczowie.
Jeszcze w 1939r. wstępuje we Włoszczowie do SZP.
Od 1940r. w strukturach ZWZ Placówka Włoszczowa Miasto.
Prawdopodobnie pod koniec 1942r. na polecenie Komendanta Obwodu Włoszczowa i Kierownika Referatu I Komendy Obwodu Włoszczowa utworzył ewidencję członków obwodu. Obejmowała ona imię i nazwisko, pseudonim, datę urodzenia, imię ojca, stopień wojskowy oraz pełnione funkcje. Dane te docierały do „Leszka”, oczywiście zaszyfrowane, z placówek. Sędzia szyfrował je jeszcze raz, wprowadzał do ogólnej ewidencji i przechowywał w ukryciu. W październiku 1943 roku Wacław Paczyński umiera. Prowadzona przez niego „kantyczka” przepada bowiem nikt nie wie gdzie jest przechowywana.