Sewczyński Tadeusz

Pseudonim: „Buk”.
Stopień wojskowy: strzelec.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.

Urodził się w styczniu 1902r.
Od 23 listopada 1943r. w oddziale partyzanckim Mieczysława Tarchalskiego „Marcin”.
15 grudnia 1943r. zdemobilizowany na okres zimy.
Brak informacji o przebiegu służby w 1944r.