Supa Jan

Pseudonimy: "Podchorąży", "Skrzyński".

stopień wojskowy: plut. pchor./ppor.
Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Komendant Placówki Staszów.

Urodził się w Łodzi gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią.
Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy w Grudziądzu.
W stopniu plutonowego podchorążego odbył ćwiczenia wojskowe w 8 pułku strzelców konnych w Chełmnie n/Wisłą.
Po odbyciu służby wojskowej powraca do Łodzi gdzie wstępuje do Związku Oficerów Rezerwy. Wkrótce zostaje członkiem zarządu koła.
Wojna 1939 roku zastaje go na stanowisku pracownika Wydziału Wojskowego Starostwa w Łasku. Ewakuuje się na wschód i dociera do Rafałówni na kresach wschodnich. Szczęśliwie unika aresztowania.
Poszukiwany przez Gestapo jako członek Związku Oficerów Rezerwy nie powraca do Łodzi, ale zamieszkuje w Staszowie. Pracuje początkowo jako rzemieślnik zajmując się garbarstwem. Później zatrudnia się w tartaku w Rakowie. Wreszcie znajduje zatrudnienie w Spółdzielni Rolniczo-Handlowej przy ulicy Parkowej w Staszowie jako pomocnik magazyniera. Do jego obowiązków należało zbieranie zamówień od rolników na narzędzia rolnicze co pozwalało mu legalnie poruszać się po terenie.
Od maja 1940 roku wstępuje do Związku Walki Zbrojnej. W Placówce Staszów zajmuje się szkoleniem.
Od lipca 1943 roku do 19 stycznia 1945r. jest Komendantem Placówki Staszów.
Podczas akcji "Burza" awansowany do stopnia podporucznika.
Po wejściu Armii Czerwonej do Staszowa poszukiwany przez UB i NKWD wyjeżdża do Jarosławia i wstępuje do Wojska Polskiego. Zdemobilizowany w 1946 roku.
Zamieszkuje w Warszawie. Uzupełnia wykształcenie w dziedzinie księgowości i ekonomii i pracuje w różnych przedsiębiorstwach jako księgowy.