Drożniak Józef

Pseudonim „Kogut”
Oddział partyzancki „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz”.
1 kompania I batalion 4 ppLeg.

-Zatrudniony w składach kolejowych „Mitropa” gdzie obsługiwał wagony sypialne i restauracyjne.
-Ucieka i ukrywa się m.in. w okolicach Woli Kopcowej.
-Prawdopodobnie w czerwcu 1943r. dołączył do oddziału partyzanckiego Obwodu Kielce Mariana Sołtysiaka „Barabasz”.
-Zimą 1943/44r. w drużynie Władysława Szumielewicza „Mietek”.
-Od kwiecień 1944r., po reorganizacji „Wybranieckich”, w drużynie minierskiej Władysława Szumielewicza „Mietek”.
-Podczas akcji Burza wchodzi wraz z oddziałem w skład 1 kompanii I batalionu 4 ppLeg.
-Po zakończeniu II wojny światowej wyjechał za granicę i zamieszkał we Francji.