Piłatowicz Genowefa

Pseudonim: „Ewa”.

Łączniczka w Referacie „N” Oddziału VI BIP Komendy Okręgu.