Łątka Jan

Komendant Placówki Chęciny-Korzecko w Obwodzie Kielce

-wójt wiejskiej Gminy Korzecko z siedzibą w Chęcinach,
-od ? do czerwiec/lipiec 1943 r. Komendant Placówki Chęciny-Korzecko. Zdekonspirowany po likwidacji burmistrza Chęcin Józefa Barana. Akcja odbyła się bezpośrednio w domu Łątki, albo na rynku zaraz po opuszczeniu mieszkania.