Tytko Kazimierz

Tytko Kazimierz "Lampart"

Pseudonim: „Lampart”.
Stopień wojskowy: strzelec.
Placówka Lelów Obwód Włoszczowa.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.

Urodzony 4 sierpnia 1924r. w Lelowie. Ojciec, Jakub, był felczerem i fryzjerem.
Ukończył szkołę powszechną w Lelowie.
Do konspiracji wstąpił latem 1942r. i został żołnierzem Placówki Lelów Obwód Włoszczowa.
Latem 1943r. razem ze swoim kolegą Stanisławem Tworowskim „Zbigniew” został powołany do Baundienstu (przymusowe hufce pracy). Przebywał w Kielcach pracując jako robotnik drogowy i kolejowy. Ponieważ był słaby fizycznie nie wykonywał przewidzianych norm pracy za co był bity przez przełożonego. Sytuacja zmobilizowała go do ucieczki w której towarzyszył mu Tworowski. Wędrując lasami dotarli pieszo do Lelowa, gdzie musieli się ukrywać, byli bowiem poszukiwani przez Niemców.
2 sierpnia 1943r. zostali, przez dowództwo Placówki, skierowani do oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcin”. Stał się znany w oddziale ze względu na wykonywane ołówkiem portrety kolegów.
W końcu listopada 1943r., z powodu chłodów, przeziębił się, a dodatkowo jego ciało było owrzodzone. Został skierowany na leczenie do konspiracyjnej kwatery w Wilkowie, Placówka Irządze.
1 grudnia 1943r. podczas towarzyskiego spotkania na kwaterze jeden z miejscowych konspiratorów, przyniósł swój pistolet i położył go na stole. W spotkaniu brały udział jeszcze dwie dziewczyny. „Lampart” dbając o ich bezpieczeństwo chciał sprawdzić czy w lufie nie ma naboju. Odciągnął wodzidło zamka, i dopiero wtedy nieświadomie wprowadzając nabój do lufy – załadował broń. Oglądająca broń jedna z dziewczyn spowodowała wystrzał, a kula trafiła „Lamparta” w brzuch.
4 grudnia 1943r., mimo lekarskiej pomocy, zmarł.
Jego grób znajduje się na Nowym Cmentarzu w Lelowie.