Szymanek Wincenty

Pseudonim: „Herkules”
Stopień wojskowy: wachmistrz
Komendant Placówki Kluczewsko w Obwodzie Włoszczowa.
Szef II batalionu 74 pp

Mieszkaniec wsi Pilczyca w Gminie Kluczewsko.
W ZWZ od 1940r.
Od lipiec 1942r. Komendant Placówki Kluczewsko w Obwodzie Włoszczowa. Funkcję sprawuje do stycznia 1945r.
Od 19 sierpnia 1944r. szef II batalionu 74 pp. Zdemobilizowany na koniec października 1944r.