Pietrzak Tadeusz

Pseudonim: „Masłowski”
Referat II wywiad Komendy Obwodu Kielce

-W 1933 zdał maturę w Państwowym Gimnazjum im. Mikołaja Reja (późniejszy Żeromski).
-Prawdopodobnie w konspiracji bardzo wcześnie. Być może jeden z bliskich współpracowników Mieczysława Drewicza „Jan”, „Warren”, „Urban” który od jesieni 1939. do wiosna 1942r. kierował wywiadem Obwodu Kielce. W wielu materiałach wspominany jako jeden z bardziej aktywnych konspiratorów odpowiedzialny m.in. za struktury wywiadu na kolei i na kieleckiej poczcie.
-Jesienią 1942 r. do Kielc sprowadził się szef siatki agentów Franz Wittek, który zamieszkał w domu przy ul. Małej 23. Kierujący wtedy wywiadem Wilhelm Sumara „Bronisław”, „Will” (konspiracyjne nazwisko Stanisław Janicki) nie dysponował w tym czasie w Kielcach zespołem likwidacyjnym.
-Pod koniec października 1942 r. Sumara uznał, że likwidacja agenta nie może czekać i do wykonania zadania powołał specjalny zespół w skład którego poza Słoniem wchodzili: Zygmunt Słoń „Zygmunt”, Halina Zdanowska, Wiech i Gawlikowski. Zamach nie udał się, a jeden z żołnierzy AK został ranny w rękę co było później powodem jego aresztowania.
-Tadeusz Pietrzak „Masłowski” po aresztowaniu próbował się powiesić w celi w więzieniu kieleckim. Został przez Niemców odratowany, ale nie pożył długo. Wysłany do obozu Auschwitz-Birkenau został tam wkrótce zamordowany (inne źródła mówią, że stracił życie już w Kielcach).