Pitek Stanisław

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Przed wojną harcerz w Staszowie. Razem z innymi harcerzami od 28 sierpnia 1939 roku pełni służbę ochronną strzegąc koszar I batalionu 2 ppLeg. który wymaszerował nad granicę z III Rzeszą.
Już w październiku 1939 roku wstępuje do Służby Zwycięstwu Polsce. Jest członkiem pierwszej konspiracyjnej "trójki" zorganizowanej przez Kazimierza Maciejewskiego "Tarzan", drużynowy pozaszkolnej drużyny harcerskiej.
Brak danych o służbie w Armii Krajowej.