Solecki Jan

Pseudonim: „Barwicz”.
Stopień wojskowy: ppor.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.
1 kompania 74 pp.
Sztab I batalionu 74 pp.

Do oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcin” wstąpił w kwietniu 1944r. zdekonspirowany na swoim terenie.
Od czerwiec 1944r. do lipiec 1944r. szef oddziału.
Od lipiec 1944r. do 13 sierpień 1944r. kwatermistrz oddziału partyzanckiego „Marcina” z tym, że od 28 lipca oddział przemianowany został na I kompanię I batalionu 74 pp.
Od 13 sierpień 1944r. w sztabie I batalionu 74 pp. Być może kwatermistrz.