Dachnowski Henryk

Pseudonim: „Hadek”
Stopień wojskowy: pchor./ppor.
Komendant Placówki Kielce Północ

- od styczeń 1940 r. do grudzień 1942 r. Komendant Placówki Kielce Północ,
- dalsze losy nieznane.