Mydlarz Irena

Pseudonim: „Teresa”.

Obwód Końskie SZP/ZWZ. Referat V – łączność Komendy Obwodu.

Aresztowana 20 sierpnia 1943r.i wywieziona do obozu koncentracyjnego Auschwitz.

-Przedwojenna działaczka niepodległościowa i harcerska. Żona przedwojennego starosty Stefana Mydlarza.
-We wrześniu 1939 roku, w celu poszukiwania kontaktów udała się do Kielc. Korzystając ze swoich znajomości dotarła do Stefana Artwińskiego „Stary”, przedwojennego prezydenta Kielc, który w tym czasie był już zaangażowany w tworzenie Organizacji Orła Białego. Dzięki nawiązanym kontaktom już w październiku 1939r. w Końskich powstała komórka tej organizacji w składzie: Stefan Mydlarz (przedwojenny starosta), Irena Mydlarz, Marian Markowski (kapitan w stanie spoczynku), Wiktor Kuleta (działacz Związku Rezerwistów) oraz Stefan Jaroszyński (działacz niepodległościowy). Zalążek organizacji nie rozpoczął zapewne działań na szerszą skalę (nie takie były zresztą założenia organizacji) bowiem już 5 listopada 1939 r. starosta Mydlarz i kapitan Markowski zostali przez Niemców aresztowani. Z chwilą aresztowania     zakładników    działalność   grupy  uległa   zahamowaniu, a   następnie     zaprzestała   ona  działań w dotychczasowej formie, mimo że zakładników wypuszczono na wolność 2 grudnia 1939 r.
-Prawdopodobnie jeszcze pod koniec 1939 roku weszła w skład grupy tworzącej w Końskich, pod dowództwem Jana Stoińskiego „Brzoza” struktury Ośrodka Bojowego „Henryk” (poprawna nazwa Obwód Bojowy „Limba”, ale sam Stoiński używał tej pierwszej nazwy).
-Od 1940 roku struktury zostały podporządkowane Służbie Zwycięstwu Polsce, a Mydlarzowa aktywnie zaangażowała się w prace referatu V – łączność Komendy Obwodu.
-W nocy z 1 na 2 sierpnia 1942 roku Niemcy aresztowali kilka osób z Komendy Obwodu, a sam Komendant został zastrzelony podczas próby ucieczki. Czując się zagrożoną opuściła Końskie i przeniosła się do Warszawy gdzie działała w Szarych Szeregach.
-Prawdopodobnie na początku 1943r. uznała, że w Końskich nie grozi jej już niebezpieczeństwo i powróciła do miasta gdzie włączyła się do pracy w konspiracji.

-Aresztowana 20 sierpnia 1943r. i wywieziona do obozu koncentracyjnego Auschwitz.