Gawroński Czesław

Pseudonim: "Wujek".

Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

W konspiracji prawdopodobnie już od 1940r.
Następnie w oddziale partyzanckim „Jędrusie”.