Grosicki Marian

Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

Brak danych o przebiegu służby.