Ostrowski Stanisław

Stopień wojskowy: sierżant.

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Prawdopodobnie w październiku powrócił do Staszowa z kampanii jesiennej 1939 roku i od razu włączył się w nurt konspiracji w ramach Służby Zwycięstwu Polsce w Placówce Staszów.
Jako felczer prowadził szkolenie sanitariuszek, prawdopodobnie od 1942 roku.