Zabochnicki Zenon

Pseudonim: „Zenon”.
Stopień wojskowy: strzelec.
Placówka Częstochowa Obwód Częstochowa.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.
Kedyw Obwodu Częstochowa.

Urodził się 25 lutego 1925r. w Częstochowie.
W 1943r. wstępuje do AK.
W końcu kwietnia 1944r. zagrożony aresztowaniem został zabrany przez swojego brata, Antoni Zabochnicki „Spada”, do oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcin”, gdzie zostaje żołnierzem II plutonu.
14 sierpnia 1944r. wraz z kilkoma innymi żołnierzami z plutonu otrzymał urlop i powrócił do Częstochowy gdzie od dowództwa Kedyw Obwodu otrzymał propozycję dalszej walki w mieście. „Zenon” oraz Ryszard Jasiurski „Zaręba” zgadzają się i wchodzą w skład grupy likwidacyjnej.
1 grudnia 1944r. obaj giną w dzielnicy Stardom w zasadzce sprowokowanej przez niemieckich konfidentów.
27 kwietnia 1944r. rodzina przeniosła jego zwłoki do grobu rodzinnego na cmentarz Kule w Częstochowie.