Stenzel Jan

Zdjęcie powojenne.

Ps. ,,Jan”,  „Rawicz”,  ,,Sławomir".

-Wiosną 1942 r. przeniesiony z Warszawy do Okręgu Kielce AK. 

-Do marca 1943 r szef Oddziału I (organizacyjnego) Komendy Okręgu, potem szef sztabu Komendy Okręgu.


-Od 1.XII.1943 zastępca Komendanta Okręgu.


-Po dekonspiracji odwołany z funkcji razem z Komendantem Okręgu .

Dzieciństwo i służba wojskowa

Ur.6.VI.1896 r. Ukończona szkoła średnia. 
-Żołnierz Legionów Polskich w latach 1914-1917, służył m. in. w 1 part. LP.
-Od XI 1918 r. w WP. Dekretem NW WP z 12 IV 1919 r. mianowany z dniem 1 IV 1919 r. ppor. sł. st. art.

 

-Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Służył w 1 part., potem w 9 pap.
-Po wojnie został zweryfikowany w stopniu por. sł. st. art. z starszeństwem od 1 VI 1919 r..
-Pełni służbę w 27 pap we Włodzimierzu Wołyńskim.
-Awansowany do stopnia kpt. sł. st. art. ze starszeństwem 1 VII 1925 r. 
-Ukończył kurs dla dowódców baterii w Toruniu.
-Przeniesiony na stanowisko dowódcy baterii w 14 pap w Poznaniu.
-W 1931 r. przeniesiony z 14 pap do Biura Ogólno-Organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wojskowych na funkcję referenta ds. artylerii.
-1 I 1934 r. awansowany do stopnia majora sł. st. art.
-W IV 1934 r. mianowany d-cą II dywizjonu w 26 pal w Skierniewicach.
-W VII 1935 r. przeniesiony z 26 pal do Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWoj. w Warszawie, gdzie do VIII 1939 r. pełni funkcję kierownika referatu.

II wojna światowa

Brał udział w kampanii obronnej 1939 na stanowisku d-cy I dywizjonu w 1 pac.
Po zakończeniu działań wojennych przebywa na terenie Warszawy.

-Czynny w konspiracji SZP/ZWZ w Okręgu Warszawa-Województwo, gdzie pełnił obowiązki inspektora na teren pow. Garwolin. Ponieważ w początkowym okresie obwód ZWZ Garwolin należał organizacyjnie do Okręgu ZWZ Lublin działa tu por. sł. st. saperów Z. Żebracki ps. „Czarny”, „ Żelan” skierowany przez k-dta Okręgu Lublin ZWZ. Po włączeniu Obwodu Garwolin ZWZ do Okręgu Warszawa – Województwo wiosną 1940 mjr Stenzel wykonuje obowiązki inspektora z ramienia Komendy Okręgu Warszawa – Województwo ZWZ/AK.
-Wiosną 1942 r. przeniesiony do Okręgu Kielce AK.
-Awansowany do stopnia ppłk-a sł. st. art. 11.XI.1942 r.
-Do marca 1943 r. szef Oddziału I (organizacyjnego) Komendy Okręgu Kielce, potem Szef Sztabu Komendy Okręgu Kielce.
-Od 1.XII.1943 r. zastępca Komendanta Okręgu Kielce.
-Po dekonspiracji odwołany z funkcji razem z Komendantem Okręgu Kielce płk dypl. sł. st. piech. S. Dworzakiem „Przemysław”.
-Przeniesiony do KG AK w Warszawie gdzie powierzono mu funkcję inspektora KG AK. Na teren Okręgu AK Białystok.
-Dotarł tam 23 VII 1944 r. z zadaniem objęcia funkcji dowódcy18 DP AK, która miała zostać sformowana z sił zachodnich obwodów Okręgu KOB AK. Był dwukrotnie schwytany przez Niemców do kopania okopów. Więziony przez Niemców nie wywarł żadnego wpływu na działalność okręgu w przełomowym okresie akcji „Burza”.
-Uwolniony dzięki staraniom organizacji zostaje przekazany do dyspozycji k-dta KOB AK, którym pozostawał w kontakcie do końca okupacji niemieckiej.

Okupacja Sowiecka

-Po wejściu wojsk sowieckich na teren okręgu, ukrywa się na tym terenie.
-Awansowany do stopnia płk-a z starszeństwem od 1 I 1945 r.

-Aresztowany 22 VI 1945 r. przez UB i uwięziony.
-W związku z t.z.w akcją „Radosława” został w sierpniu 1945 r. zwolniony z więzienia.
- Na początku września 1945 r. objął funkcję przewodniczącego Komisji Likwidacyjnej Okręgu AK Białystok z siedzibą w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ul. Mickiewicza nr 5. Komisja rozpoczyna swą działalność w dniu 15.IX.1945 r..
-Po zakończeniu prac komisji wyjechał do Warszawy.
-Aresztowany przez UB i uwięziony.

-Zmarł w 1955 roku.