Imborowa Halina

Pseudonim: „Jur”. 

Od 1 września 1944 do stycznia 1945 roku zastępca szefa Wydziału Wojskowej Służby Kobiet w Oddziale I Komendy Okręgu Kielce.