Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

 

Brak danych o przebiegu służby w konspiracji.