Zdyb Stanisław „Kalinowski”

Pseudonim: „Kalinowski”

Stopień wojskowy: ppor.

Komendant Placówki Czyżów Szlachecki

Dowódca 4. kompanii w Podobwodzie Ćmielów Obwód Opatów AK

-1939/40 – pierwszy komendant Placówki Czyżów,

-1943 r. – po utworzeniu kompanii na terenie Podobwodu Ćmielów zostaje dowódcą 4. kompanii składającej się z żołnierzy placówki.