Macek Józef

Pseudonim: „Jastrząb”
Stopień wojskowy: plutonowy
Placówka Dyminy w Obwodzie Kielce

Mieszkaniec wsi Suków-Babie w Gminie Dyminy.
-od 1942/43 r. zastępca dowódcy plutonu 144 na Placówce Dyminy w Obwodzie Kielce,
-jest też zastępcą kierownika referatu II wywiad Placówki Dyminy (z całą pewnością w 1944 r.)