Sikora Władysław

Pseudonim: "Maciek".

Stopień wojskowy: ppor.
Komenda Obwodu Włoszczowa.

Nauczyciel.
Od październik 1943r. do styczeń 1945r. Kierownik Referatu III Operacyjno – Wyszkoleniowego Komendy Obwodu Włoszczowa.