Cholewa Józef

Pseudonim: "Wujek".

Stopień: chorąży.

Komendant Placówki Staszów.

Przed wojną w I batalionie 2 ppLeg. stacjonującym w Staszowie. pełnił m.in. funkcję szefa 1 kompanii ckm.

Podczas kampanii obronnej 1939 pełni funkcję dowódcy plutonu ckm. Odznaczony za męstwo Orderem Virtuti Militari V klasy.

Pod koniec października 1939 roku powrócił do Staszowa i zamieszkał w domu przy Krakowskiej 31

Zapewne dzięki kontaktom z ukrywającymi sie oficerami pułku uzyskał kontakt z tworzącą się Komendą Obwodu Sandomierz Służby Zwycięstwu Polsce i na jej polecenie rozpoczął tworzenie organizacji w Staszowie, przyjmując pseudonim "Wujek".

Poza tworzeniem Placówki Staszów pomagał także w tworzeniu Placówek Rytwiany i Bogoria.

Aresztowany wraz z innymi 11 marca 1943 roku i przewieziony do więzienia w Opatowie.

W nocy z 12 na 13 marca uwolniony z więzienia przez grupę uderzeniową złożoną z żołnierzy oddziału partyzanckiego "Jędrusie" i ubezpieczenie z Podobwodu Opatów.

Po uwolnieniu przeprowadzony na konspiracyjną melinę we wsi Jasień. 13 grudnia w odwecie za odbicie aresztowanych Niemcy aresztują ich bliskich w tym żonę Cholewy. wysłana do obozu koncentracyjnego Auschwitz ginie tam.

Po uwolnieniu Cholewa przekazuje obowiązki Komendanta swojemu następcy. Ukrywa się pozostając w dyspozycji organizacji.

W grudniu 1943 roku został instruktorem w podchorążówce zorganizowanej przez Inspektorat Sandomierski dla oddziału "Jędrusie" przebywał na kwaterze u Twaroga w Lipowcu.

W drugiej połowie stycznia 1945 zagrożony aresztowaniem wyjeżdża z Bogorii na Dolny Śląsk.