Kopeć Józef

Pseudonim: „Rafał”
Stopień wojskowy: kapral/plutonowy
Komendant Podobwodu Piekoszów w Obwodzie Kielce

Urodzony 11.12.1919 r.
-zatrudniony jako dyżurny ruchu na kolei w Piekoszowie,

-od ? do 01.07.1943 r. zastępca Komendanta Placówki Piekoszów (nadzoruje sprawy wyszkolenia wojskowego oraz sekcję specjalną (lotniczą),
-od lipiec 1943 r. do lipiec 1944 r. zastępca Komendanta Podobwodu Piekoszów,
-od lipiec 1944 r. do 11.12.1944 r. – Komendant Podobwodu Piekoszów,
-4 listopada 1944 r.otrzymuje awans na stopień plutonowego ze starszeństwem od 11.11.1944 r.,
-od 11.12.1944 r. do styczeń 1945 r. – zastępca Komendanta Podobwodu Piekoszów.